UNIT PENGURUSAN SEKOLAH 1. Menyelia pengurusan dan pentadbiran sekolah rendah, menengah termasuk institusi pendidikan yang dibawah bidang kuasa PPD;
 2. Penempatan dan Pertukaran guru dalam daerah;
 3. Penempatan dan kemasukan murid di daerah;
 4. Mengurus, mengendalikan kemasukan data, memproses laporan dan menghasilkan analisis data guru melalui sistem eOperasi;
 5. Kelulusan permohonan guru ganti dan KGSK;
 6. Panel pergerakan gaji dan nilaian prestasi;
 7. Kelulusan Cuti Guru Besar dan Pengetua;
 8. Kelulusan permohonan pelancongan dan pendaftaran PIBG;
 9. Pendaftaran kemasukan murid asing;
 10. Menyelia dan Menyelaras Pendidikan Khas dan Pendidikan Swasta di peringkat daerah;
 11. Mengurus kebenaran mengutip derma;
 12. Mengurus kebenaran membuat kajian;
 13. Mengurus kelulusan permohonan membuat lawatan oleh sekolah;
 14. Mengurus latihan untuk pegawai dan staf;
 15. Mengurus latihan LDP untuk sekolah;
 16. Mengurus tugas-tugas protokol

No comments:

Post a Comment