UNIT AKAUN DAN KEWANGAN  1. Mengurus dan menyelaras urusan pentadbiran kewangan PPD dan sekolah harian;
  2. Memantau pengurusan kewangan PPD, sekolah-sekolah PTJ dan Bukan PTJ;
  3. Mengurus menyemak dan memantau baucer-baucer bayaran dibayar mematuhi prosedur kewangan;
  4. Mengurus dan memantau pengurusan gaji dan elaun kakitangan Warga Pendidikan;
  5. Mengurus dan memantau Akaun Belum Terima PPD, sekolah harian dan sekolah PTJ;
  6. Mengurus dan memantau serta memberi khidmat nasihat pengurusan kewangan sekolah;
  7. Memastikan pelaksanaan dan pengurusan e-SPKB di PPD dan sekolah-sekolah PTJ;
  8. Memantau perlaksanaan dan Pengurusan Sistem Maklumat Akaun Sekolah (SMS);
  9. Memastikan pelaksanaan dan pengurusan e-Budget PPD serta sekolah-sekolah PTJ;
  10. Memantau pelaksanaan dan pengurusan e-Perolehan di PPD.

No comments:

Post a Comment