UNIT PENGURUSAN MAKLUMAT  1. Mengurus sistem peng- komputeran dan hal-hal pengendalian perkakasan dan perisian aplikasi pejabat, sistem rangkaian PPD (LAN) dan sistem rangkaian KPM (WAN);
  2. Mengurus, mengendalikan kemasukan data, memproses laporan dan analisis Sistem Maklumat Pengurusan Pendidikan;
  3. Membina, mengurus, mengemaskini dan menyenggara Portal Rasmi PPD dan penyeliaan keselamatan berkaitan pencerobohan data;
  4. Merancang, membina dan menyelia perisian atau aplikasi-aplikasi online dan offline untuk kegunaan pengurusan unit-unit;
  5. Menyedia khidmat sokongan teknikal aplikasi-aplikasi online KPM dan JPN yang diturunkan dari semasa kesemasa;
  6. Mengurus dan memantau penggunaan akaun Sistem Emel Bersepadu 1GovUC projek pengintegrasian komunikasi sektor awam;
  7. Mengurus, memantau dan melaksanakan operasi penyelenggaraan peralatan ICT PPD dan sekolah;
  8. Mengurus, memantau dan menyelaras operasi Talian 1BestariNet dan SchoolNet;
  9. Penyelaras Pengurusan Makmal Komputer dan  peranan Juruteknik Komputer.

No comments:

Post a Comment