UNIT PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN  1. Mengurus, mengendalikan kemasukan data, memproses laporan dan menghasilkan analisis data pelajar melalui sistem APDM;
  2. Merancang, melaksana, menyelaras dan memantau program disiplin dan keselamatan pelajar;
  3. Memantau dan mengurus program berkaitan pengurusan asrama;
  4. Melaksana, menyelaras dan memantau Skim Pinjaman Buku Teks, biasiswa dan bantuan, kebajikan murid dan kesihatan;
  5. Melaksana, menyelaras dan memantau program motivasi, bimbingan, kaunseling dan kerjaya murid serta pencegahan dadah;
  6. Merancang, melaksana, menyelaras dan memantau aktiviti kelab, persatuan dan badan beruniform;
  7. Merancang, melaksana, menyelaras dan memantau aktiviti sukan dan permainan serta kursus kejurulatihan;
  8. Urusetia sukan MSSD dan MSKPP serta urusetia bersama agensi luar dalam aktiviti sukan;
  9. Merancang, melaksana dan menyelaras aktiviti pendidikan pencegahan dadah;
  10. Merancang, melaksana dan menyelaras aktiviti pendidikan luar serta siri kejurulatihan pendidikan luar.

No comments:

Post a Comment