PUSAT KEGIATAN GURU (PKG)  1. Memantau dan menilai keperluan dasar teknologi pendidikan;
  2. Memberi khidmat sokongan ICT untuk pengajaran dan pembelajaran;
  3. Memberi khidmat sokongan pelaksanaan pembestarian sekolah mengikut kelompok;
  4. Membantu penyediaan, penerbitan dan menilai keberkesanan bahan pengajaran dan pembelajaran dalam pelbagai media;
  5. Memantau dan memberi khidmat sokongan program literasi maklumat dan teknologi pendidikan serta pembangunan pusat sumber sekolah;
  6. Menyebar dan membudaya penggunaan bahan sokongan pengurusan pendidikan serta pengajaran dan pembelajaran yang diterbitkan melalui pelbagai media;
  7. Memantau dan menilai penggunaan teknologi pendidikan dalam pengajaran dan pembelajaran;
  8. Membantu khidmat kepakaran dan nasihat bagi mempertingkatkan inovasi dan kreativiti teknologi pendidikan di sekolah.

No comments:

Post a Comment