UNIT PENGURUSAN KUALITI  1. Merancang, menyelaras dan melaksanakan sistem kepiawaian pengurusan kualiti yang seragam;
  2. Menyelaraskan pengumpulan, penyelenggaraan, penerbitan, penyimpanan dan pengedaran laporan dan pelbagai dokumen kualiti di dalam organisasi;
  3. Merancang, menyelaras dan melaksanakan audit dalaman seluruh proses kerja dalam bagi menepati keperluan kualiti;
  4. Membantu pengurus sekolah untuk menyelesaikan kekangan dalam pengurusan dan pentadbiran;
  5. Menjadi urus setia tetap mesyuarat pengurusan PPD dan mengurus minit mesyuarat pengurusan di peringkat PPD;
  6. Menyelaras semua anugerah kualiti dan inovasi di peringkat organisasi (KPM/JPN/PPD).

No comments:

Post a Comment