UNIT PERKHIDMATAN  1. Mengurus dan menyelaras urusan pentadbiran am dan kewangan;
  2. Mengurus hal ehwal perkhidmatan dan perjawatan guru dan bukan guru;
  3. Menguruskan Buku Perkhidmatan Kerajaan (BPK);
  4. Mengurus dan mengurusetiakan operasi Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan;
  5. Mengurus pembelian, perolehan, perkhidmatan bagi melaksanakan aktiviti-aktiviti di PPD dan bayaran dapat dijelaskan mengikut waktu;
  6. Menyediakan kemudahan prasarana yang selesa, lengkap dan mencukupi berteraskan piawaian-piawaian tertentu selaras dengan perkhidmatan kepada pelanggan dengan cekap, teratur, penyayang dan mesra pelanggan;
  7. Memastikan anggota unit sentiasa peka dan responsif kepada kehendak-kehendak dan keperluan pelanggan, murid, guru dan masyarakat;
  8. Menyediakan staf yang mencukupi serta berdedikasi, komited, terlatih, berdisiplin, bertanggungjawab dan produktif;
  9. Merancang dan mengurus keperluan latihan bagi Anggota Kumpulan Pelaksana.

No comments:

Post a Comment